با توجه به منابع متنوع و یا کمبود مهارت در زمینه های کلیدی مانند تدارکات، بسیاری از سازمان ها در حال تلاش برای اجرای پروژه های خود را در زمان مقرر و با بودجه مد نظر خود هستند. شرکت آریا افق فیار با هدف دگرگون کردن تدارکات به یک عامل کلیدی موفقیت مشتریان خود، تاسیس شد. فیار،  محصول را نه تنها به عنوان یک محصول بلکه به عنوان یک مجموعه ای از محصولات و خدمات یکپارچه تعریف می کند که ارزشی به مشتریان اضافه خود ارائه دهد . فیار کیفیت بالا و راه حل های نوآورانه را ارائه می دهد.

فیار ارائه دهنده راه حل های فنی در زمینه های مختلف زیر می باشد:

 • نفت

 • گاز

 • پتروشیمی

 • تصفیه آب

 • معدن شیمیایی

 

 

 1. ۱
  feeyar11111111

  لبذلبذ

  ۶۵۳

  ۶۳۶

  ۳۶۶۶

  ۶

  ۶